CẨM NANG SINH VIÊN

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÁC PHÒNG, KHOA

III. CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ

1. Quy chế đào tạo trình độ đại học

2. Quy định về quản lý sinh viên bậc đại học hệ chính quy

3. Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

4. Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học

5. Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế

6. Chính sách miễn, giảm học phí

7. Sinh viên liên hệ các số điện thoại sau khi cần hỗ trợ

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

1. Hướng dẫn sử dụng Email

2. Hướng dẫn đăng nhập trang sinh viên ; Hướng dẫn đăng nhập trang sinh viên (Các chương trình liên kết đào tạo)  Video hướng dẫn đăng ký học phần

3. Hướng dẫn sử dụng thư viện

4. Chương trình công tác sinh viên K56

V. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Kế hoạch – Đầu tư

- Kế toán

- Kiểm toán

- Kinh doanh thương mại

- Kinh tế chính trị

- Kinh tế nông nghiệp

- Kinh tế quốc tế

- Kinh tế và quản lý du lịch

- Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

- Marketing

- Ngân hàng

- Công nghệ tài chính

- Quản trị Kinh doanh

- Quản trị nhân lực

- Tài chính

- Tin học kinh tế

- Phân tích dữ liệu kinh doanh

- Thống kê kinh doanh

- Thương mại điện tử

- Kế hoạch – Đầu tư CLC

- Kiểm toán CLC

- Quản trị kinh doanh CLC

- Tài chính ngân hàng CLC

- Tin học kinh tế CLC

- Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh)

- Song ngành Kinh tế - Tài chính (Đào tạo theo Chương trình tiên tiến)

- Tài chính – Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với trường ĐH Rennes I – CH Pháp)